استیک

نام محصول:استیک خلالی کچاپ

وزن:30 گرم

تعداد در کارتن:45 عدد

نام محصول:استیک خلالی پنیری

وزن:30 گرم

تعداد در کارتن:45 عدد

نام محصول:استیک خلالی کچاپ

وزن:55 گرم

تعداد در کارتن:44 عدد