اسنک

نام محصول:حلقه ای پنیری

وزن:30 گرم

تعداد در کارتن:45 عدد

نام محصول:پیاز جعفری

وزن:30 گرم

تعداد در کارتن:45 عدد

نام محصول:لوله ای پنیری

وزن:30 گرم

تعداد در کارتن:45 عدد

نام محصول:توپی پنیری

وزن:30 گرم

تعداد در کارتن:45 عدد

نام محصول:کلاسیک

وزن:30 گرم

تعداد در کارتن:45 عدد

نام محصول:طلایی

وزن:17 گرم

تعداد در کارتن:22 عدد

talaei

نام محصول:پنیری

وزن:60 گرم

تعداد در کارتن:36,30 عدد

kipo paniri

نام محصول: پیتزا

وزن:55 گرم

تعداد در کارتن:44 عدد

pitza