دویی پک روح افزا

طعم : نعنا

وزن : 180 گرم

تعداد در کارتن : 40 عدد

نوشیدنی گیاهی بدون مواد نگه دارنده و هرگونه اسانس

طعم : بیدمشک

وزن : 180 گرم

تعداد در کارتن : 40 عدد

نوشیدنی گیاهی بدون مواد نگه دارنده و هرگونه اسانس

طعم : گلاب

وزن : 180 گرم

تعداد در کارتن : 40 عدد

نوشیدنی گیاهی بدون مواد نگه دارنده و هرگونه اسانس

طعم : موهیتو

وزن : 180 گرم

تعداد در کارتن : 40 عدد

نوشیدنی گیاهی بدون مواد نگه دارنده و هرگونه اسانس